เครื่องจำหน่ายกาแฟอัตโนมัติ
  Automatic Vending Coffee Machine ( CF325
 

• ใช้กับกาแฟ 3 อิน 1 และผงเครื่องดื่มร้อนสำเร็จรูป (Hot Beverage & 3 In 1 Instant Coffee)              

• มีระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ 

• จำหน่ายเครื่องดื่มร้อนได้ 3 ชนิด                           

 เครื่องรับเหรียญ 1 , 2 , 5 , 10 บาท 

• ภายในบรรจุแก้วกระดาษ 60 ใบ (6.5 ออนซ์)                 

• สามารถตรวจสอบและแสดงรหัสข้อผิดพลาด 

• ขนาดความจุผง 2.5 ลิตร X 3 โถ                         

• กระแสไฟ 220 V 50-60 Hz , 1600 W 

• บรรจุถังน้้ำ 5 ลิตร                                   

• มีระบบการนับยอดขายเครื่องดื่มแต่ละชนิด 

• ขนาดเครื่อง 320 X 510 X 670 มม. 

• น้ำหนัก 20 กิโลกรัม 

                  

  

เครื่องจำหน่ายกาแฟอัตโนมัติพร้อมโครง Qualitat Automatic Vending Coffee Machine(CF325T) 

 

 

Visitors: 89,679