Soft serve Icecream machine

 

เครื่องทำไอศครีมซอฟเสิร์ฟ

ทำไอศครีมซอฟท์เสิร์ฟ มีแบบตั้งโต๊ะ

และแบบตั้งพื้น มีแบบ 1 หัว และ 3 หัว 

ทำไอศครีมซอฟท์เสิร์ฟได้ถึง 3 รสชาติ 


  • F181SG,F181G-4.png
    เครื่องทำไอศกรีมซอฟท์เซิร์ฟ F181SG Soft served Ice cream machine - กำลังการผลิต 18 ลิตรต่อชั่วโมง Capacity 18 L/Hr. - ควบคุมด้วยระบบมอเตอร์เพลาตรง ไม่ใช้สายพานทำให้เสียงเงียบและทำง...

  • เครื่องไอศครีมซอฟเซิร์ฟ Soft served ice cream machine
    เครื่องทำไอศกรีมซอฟท์เซิร์ฟ F252G Soft served Ice cream machine - กำลังการผลิต 60 ลิตรต่อชั่วโมง - ควบคุมด้วยระบบมอเตอร์เพลาตรง ไม่ใช้สายพานทำให้เสียงเงียบและทำงานได้ดี - สำหรับไอศ...

  • เครื่องทำไอศกรีมซอฟท์เซิร์ฟ F252G  Soft served Ice cream machine
    เครื่องทำไอศกรีมซอฟท์เซิร์ฟ F252G Soft served Ice cream machine - กำลังการผลิต 25 ลิตรต่อชั่วโมง - ควบคุมด้วยระบบมอเตอร์เพลาตรง ไม่ใช้สายพานทำให้เสียงเงียบและทำงานได้ดี - สำหรับไอศ...
Visitors: 67,009