Scientific Products

บริษัท ควอลิแทต (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำในการจัดหาเครื่องทำแห้งด้วยความเย็นเยือกแข็ง 

(Freeze Dryer) สำหรับอุตสาหกรรมยาและชีวภาพในประเทศไทย เราให้บริการหาแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดกับสภาพแวดล้อมการวิจัยการพัฒนาและการผลิตในปัจจุบัน พื้นฐานของความสำเร็จของเราคือการจัดหาเครื่องจักรที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพด้วยการสนับสนุนจากทีมขายทางด้านเทคนิคที่มีประสิทธิภาพและบริการหลังการขายของเรา เรารักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเครื่องจักรพร้อมด้วยบริการชั้นหนึ่งและผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์

            

Visitors: 50,940