Automatic Vending coffee Machine

 

เครื่องจำหน่ายกาแฟแบบอัตโนมัติ

ชนิดหยอดเหรียญ ร้อนเเละเย็น

Automatic Vending Coffee Machine


 • เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ เครื่องจำหน่ายกาแฟแบบหยอดเหรียญ / Automatic vending coffee machine
  เครื่องจำหน่ายกาแฟแบบอัตโนมัติ ชนิดหยอดเหรียญ ร้อน รหัสรุ่น CF316 - เสิร์ฟเครื่องดื่มได้ 3 ชนิด เช่น ชานม กาแฟ ช็อกโกเเลต เเละเครื่องดื่มผงร้อนชนิดอื่นๆ - ถังเก็บวัตถุดิบ 3ถัง ขนาด...

 • เครื่องจำหน่ายกาแฟแบบอัตโนมัติ-ชนิดหยอดเหรียญ ร้อนและเย็น กาแฟร้อน กาแฟเย็น
  เครื่องจำหน่ายกาแฟแบบอัตโนมัติ ชนิดหยอดเหรียญ ร้อนเเละเย็น (แบบไม่ม่ีฐาน) รหัสรุ่น CF516C - เสิร์ฟเครื่องดื่มได้ 5 ชนิด เช่น ชานม กาแฟ ช็อกโกเเลต เเละเครื่องดื่มผงร้อนชนิดอื่นๆ - ถ...

 • เครื่องจำหน่ายกาแฟแบบอัตโนมัติ-ชนิดหยอดเหรียญ-ร้อนเเละเย็น กาแฟเย็น กาแฟร้อน
  เครื่องจำหน่ายกาแฟแบบอัตโนมัติ ชนิดหยอดเหรียญ ร้อนเเละเย็น รหัสรุ่น CF316C - เสิร์ฟเครื่องดื่มได้ 3 ชนิด เช่น ชานม กาแฟ ช็อกโกเเลต เเละเครื่องดื่มผงร้อนชนิดอื่นๆ - ถังเก็บวัตถุดิบ ...

 • เครื่องจำหน่ายกาแฟแบบอัตโนมัติ-ชนิดหยอดเหรียญ กาแฟเย็น กาแฟร้อน
  เครื่องจำหน่ายกาแฟแบบอัตโนมัติ ชนิดหยอดเหรียญ ร้อนเเละเย็น (แบบมีฐาน) รหัสรุ่น CF516CT - เสิร์ฟเครื่องดื่มได้ 5 ชนิด เช่น ชานม กาแฟ ช็อกโกเเลต เเละเครื่องดื่มผงร้อนชนิดอื่นๆ - ถังเ...
Visitors: 44,911