เครื่องทำไอศครีม เครื่องทำไอศครีมโคน เครื่องทำไอศครีมซอฟเสริฟ์

  • เครื่องไอศครีมซอฟเซิร์ฟ

  • เครื่องทำไอศครีมซอฟเซิร์ฟ

  • เครื่องทำไอศครีมซอฟเซิร์ฟ

  • เครื่องทำไอศครีมฮาร์ดเซิร์ฟ

 เครื่องทำไอศครีมฮาร์ดเซิรฟ์เเละซอฟท์เซิร์ฟ

Hard served Icecream machine and Soft served Icecream machine 

สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจไอศครีมมีทั้ง

แบบตั้งโต๊ะ และ ตั้งพื้นมีทั้ง 1 หัวจ่าย และ 3 หัวจ่าย มีบริการหลังการขาย

 

 

Visitors: 50,939