เกี่ยวกับเรา

                                   

                         COMPANY PROFILE

บริษัท ควอลิแทต (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานเลขที่ 125 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม. 10700

เบอร์ติดต่อออฟฟิศ 02 - 4334354 , 02 - 4353178  ต่อ 21 หรือ 34

แฟกซ์ : 02 - 8854400

QUALITAT (THAILAND) COMPANY LIMITED

 Address : 125 CHARANSANITWONG RD., BANG-OR BANGPHLAD BANGKOK THAILAND POST CODE: 10700

Tel : +66 (0)  2 4334354 , +66 (0) 2 4353178 

 E-Mail  :sales@qualitat.co.th

Product/Services :  Hard served Icecream Machine , Soft served Icecream         

Machine Slush dispenser, Cold dispenser, Automatic                                                                                                                         

Vending Coffee Machine, Chocolate Machine.                               

Visitors: 44,911